REKLAMA

Obchodní podmínky

I. Provozovatelem serveru www.bigbazar.cz (dále jen server) je Ondřej Janáček, Gregorova 2091/9, Praha 4, 14800, IČ: 69849404 (dále jen Provozovatel)

II. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen Uživatelů). Na serveru je zakázána inzerce (propagace) firem, např. inzerce reklamy na konkrétní podnikatelský subjekt jako celek, ale pouze konkrétní službu nebo zboží. Za podnikatelský subjekt se považuje i fyzická osoba nabízející opakovaně nové zboží různých barev a typů.

Nesmí se zde inzerovat webové stránky a inzerce:

  • kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek a podobné podvodné systémy
  • kopírování disket, CD, DVD
  • prodej zboží, které by podstatou prodeje či kopírování porušilo autorská či jiná licenční práva
  • inzerce firem nebo www stránek (inzerovat je možné pouze službu nebo zboží)
  • léky, léčiva a přípravky, které nesmějí být prodávány bez receptů jakýmkoli způsobem a porušují práva ČR
  • erotických inzerátů (platí i pro livechaty a tancování)
  • pracovních příležitostí, které jsou typu "hledáte práci? poradíme Vám jak vydělat .. napište mi na e-mail"
  • pracovních příležitostí u kterých není přesně určeno o jakou práci se jedná popř. jaká firma pracovní místo zajišťuje
  • emailingu a jiných bezpracných výdělků
  • prace a půjček, jejichž podmínkou je poplatek předem

Pokud bude na serveru zadán "závadný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na zvýhodnění inzerátu.

III. Až na výjimky popsané níže jsou veškeré služby inzertního serveru uživatelům poskytovány zdarma.

IV. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly serveru nebo dobrými mravy.

V. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzerát pokud je vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám serveru.

VI. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 90 dnů. Po této lhůtě bude automaticky smazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl (Registrovaným uživatelům zůstane jejich účet nedotčen, bude smazán pouze daný inzerát). Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

VII. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. Uživatel souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých při registraci či vkládání inzerátů třetí straně. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit poskytnuté údaje pro potřeby dalších inzertních serverů, čímž se snaží zvýšit účinnost inzerce.

VIII. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

IX. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, získaných nelegálním proniknutím do systému stránek, či zneužití třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

X. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služebserveru ani za způsob jakým služby serveru využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

XI. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru, provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

XII. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

XIII. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo na změny „Pravidel systému“, které nabývají účinnosti s okamžitou platností.

XIV. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost serveru (nedostupnost serveru, výpadek internetového spojení,...).

XV. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách či nabídkách.

XVI. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Pravidla vstupují v platnost dne 1.5.2013.

PŘIDAT INZERÁT ZDARMA
REKLAMA

Inzerujte snadno a rychle

Pomocí aplikace Inzerter, v nabídce je více než 70 českých inzertních serverů.
REKLAMA
REKLAMA

Vaše reklama zde ?